Toolkit Evidence Based Werken – Andere interventies (algemeen)

De preventie van radicalisering is complex en vraagt om een effectieve aanpak. Hoe bepaal je of jouw aanpak juist is, en waar je nog verbeteringen kunt doorvoeren? In de toolkit Evidence Based Werken zijn verschillende interventies in kaart gebracht die je op weg helpen. Een interventie is een verzameling van activiteiten en methoden, die gericht is op een specifieke doelgroep en een duidelijk doel heeft.  

Naast de in de toolkit uitgewerkte interventies (Sleutelfiguren, Weerbaar Opvoeden, Multidisciplinair Casusoverleg en Theater), zijn er ook andere voorbeelden van interventies, bijvoorbeeld om kritisch denken te bevorderen of het inzetten van trainingen. Het onderdeel Andere interventies bevat daarom tools die te gebruiken zijn voor elke interventie die gericht is op de preventie van radicalisering. Hieronder staan alle algemene publicaties die je kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van elk type interventie.   

Let op! Voor het lezen van de documenten heb je de Adobe Acrobat Reader nodig. Ga, nadat je de reader en publicatie gedownload hebt, naar je eigen map met 'Downloads' en open de publicaties in de Adobe Acrobat Reader.