Rapport: 'Successen en kansen in de samenwerking met sleutelfiguren’

Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht in drie gemeenten in Gelderland hoe de samenwerking verloopt tussen de gemeenten en lokale sleutelfiguren bij het tegengaan van radicalisering. Wat gaat goed en waar liggen kansen om de samenwerking te versterken? 

Succes, kansen