Evaluatie: training ‘Omgaan met Extreme Idealen’

De training ‘Omgaan met extreme idealen’ (OMEI) draagt bij aan een beter begrip van radicaliseringprocessen bij jongeren. Professionals krijgen in deze training praktische handvatten aangereikt. In opdracht van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) heeft onderzoeksbureau Labyrinth deze training geëvalueerd. Begin 2023 is de training overgenomen door het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR).  

Evaluatie OMEI