Paper: ‘Trusting the mistrusted’

Håvard Haugstvedt, promovendus aan de Universiteit van Stavanger, onderzocht hoe Noorse sociaal-maatschappelijk werkers denken over hun werk in relatie tot de preventie van radicalisering en extremisme.