Toolkit Evidence Based Werken – Quickscan Lokale Preventieve Aanpak

De preventie van radicalisering is complex en vraagt om een effectieve aanpak. Hoe bepaal je of jouw aanpak juist is, en waar je nog verbeteringen kunt doorvoeren? Gemeenten hebben vaak beleid waarin de lokale strategie voor het voorkomen en tegengaan van radicalisering beschreven staat. In het Format Quickscan Lokale Preventieve Aanpak staan controlevragen om een snelle scan van de lokale aanpak te maken. Download 2 geeft een toelichting op de vragen.  

Let op! Voor het lezen van de documenten heb je de Adobe Acrobat Reader nodig. Ga, nadat je de reader en publicatie gedownload hebt, naar je eigen map met 'Downloads' en open de publicaties in de Adobe Acrobat Reader.