Toolkit Evidence Based Werken – Multidisciplinair Casusoverleg

De preventie van radicalisering is complex en vraagt om een effectieve aanpak. Hoe bepaal je of jouw aanpak juist is, en waar je nog verbeteringen kunt doorvoeren? In de toolkit Evidence Based Werken zijn verschillende interventies in kaart gebracht die je op weg helpen. Een interventie is een verzameling van activiteiten en methoden, die gericht is op een specifieke doelgroep en een duidelijk doel heeft.  

Multidisciplinair Casusoverleg is een van de interventies uit de toolkit. In een multidisciplinair casusoverleg komen gemeenten en professionals samen om een plan van aanpak te maken voor individuen waar zorgen om zijn met betrekking tot radicalisering. Hieronder staan alle publicaties die je nodig hebt om deze interventie succesvol in de praktijk te brengen.  

Let op! Voor het lezen van de documenten heb je de Adobe Acrobat Reader nodig. Ga, nadat je de reader en publicatie gedownload hebt, naar je eigen map met 'Downloads' en open de publicaties in de Adobe Acrobat Reader.