Competentieprofiel aandachtsfunctionarissen radicalisering

'Aandachtsfunctionarissen radicalisering' zijn er binnen het jeugddomein in verschillende vormen en variaties. In de meeste gevallen is het een rol die een jeugdprofessional op zich neemt. Maar wat moet een aandachtsfunctionaris radicalisering weten, kunnen en in zich hebben? Met andere woorden: hoe ziet het competentieprofiel voor een aandachtsfunctionaris radicalisering eruit?

Platform JEP legde deze vraag voor aan een groep van 20 aandachtsfunctionarissen radicalisering – in individuele gesprekken en via een vragenlijst. Aandachtsfunctionarissen vanuit onder meer de jeugdhulp, het welzijnswerk, de jeugdbescherming en het (speciaal) onderwijs deelden hun ervaringen.

De input hebben we samengebracht in een competentieprofiel. Het is geen formeel profiel, maar vooral bedoeld als basis voor een goed gesprek in de organisatie over de kennis en kunde van aandachtsfunctionarissen radicalisering.

Visual Competentieprofiel

Opbouw

Het competentieprofiel is opgebouwd uit drie lagen. Allereerst is een aandachtsfunctionaris een vakbekwame jeugdprofessional. Daarnaast zijn er aanvullende competenties voor jeugdprofessionals die – in het algemeen – een aandachtsgebied hebben. Ten derde zijn er competenties die specifiek en aanvullend zijn voor jeugdprofessionals met het aandachtsgebied (preventie van) radicalisering en polarisatie.

In het kort:

  1. de vakbekwame jeugdprofessional
  2. de vakbekwame jeugdprofessional met een aandachtsgebied (als aandachtsfunctionaris of ambassadeur)
  3. de vakbekwame jeugdprofessional met het aandachtsgebied radicalisering (aandachtsfunctionaris radicalisering)
Visual competentieprofiel

Algemene opmerkingen

  • Het is niet altijd eenduidig bij welke 'laag' een competentie hoort. Zo is cultuursensitief werken ondergebracht bij de specifieke competenties van een aandachtsfunctionaris radicalisering, maar tegelijkertijd hoort dit wellicht tot de basiscompetenties van een vakbekwame jeugdprofessional. Dit is dus onderwerp van gesprek.
  • Als aandachtsfunctionaris radicalisering is het niet noodzakelijk om alle onderstaande competenties volledig te beheersen. Voor een deel hangt dit af van het werkveld, de organisatie en de functie waarin een aandachtsfunctionaris opereert. Wel willen we met dit competentieprofiel recht doen aan de vele competenties die aandachtsfunctionarissen radicalisering inzetten in hun dagelijkse praktijk.