Infoblad bijeenkomst 2 leernetwerk polarisatie voor gemeenten: ‘Polarisatie tussen burgers en overheid. Wat vraagt dat van jou als ambtenaar?’

Steeds vaker is er sprake van polarisatie tussen burgers en overheid. Een gebrek aan vertrouwen kan hier zowel een oorzaak als een gevolg van zijn. In het Leernetwerk polarisatie voor gemeenten (2022) deelden ambtenaren en experts inzichten en aanpakken waarmee de kloof tussen burgers en overheid kan worden verkleind. De belangrijkste informatie uit deze bijeenkomst is gebundeld in het infoblad. Zo kunnen alle geïnteresseerden kennis opdoen van de inzichten en ervaringen die tijdens de bijeenkomst zijn gedeeld.  

Infoblad bijeenkomst 2