Praktische richtlijnen voor samenwerking tussen gemeenten en moskeeën

Incidenten binnen en rondom moskeeën kunnen lokaal voor spanningen en toenemende polarisatie zorgen. Om hier goed mee om te kunnen gaan, is samenwerking tussen gemeenten en moskeeën nodig. Om te komen tot samenwerking of deze te verbeteren, heeft de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een handreiking opgesteld met praktische richtlijnen voor onderlinge samenwerking.

Gedeelde behoeften

Gesprekken met gemeenteambtenaren en moskeebestuurders laten zien dat beiden vaak dezelfde aandachtspunten en behoeften in de samenwerking hebben. Zo zijn een gelijkwaardige relatie, openheid naar elkaar en heldere communicatie belangrijke voorwaarden voor samenwerking. 

Structureel overleg

Om een duurzame relatie op te bouwen is het belangrijk om regelmatig overleg met elkaar te hebben. De manier waarop kan verschillen, afhankelijk van de lokale omstandigheden, opgedane inzichten en actualiteiten. Het is belangrijk om samen te overleggen en te beslissen wie deelnemen aan het overleg en wat het doel van het overleg is.

Weet wat er speelt in elkaars werelden

Het is belangrijk dat moskeeën en gemeenten investeren in de onderlinge relatie. Tijd nemen om elkaar beter te begrijpen, verwachtingen uit te spreken en elkaar serieus te nemen in elkaars zorgen en behoeften. 

Gezamenlijke agenda

Door te werken aan een gezamenlijke agenda krijgt de samenwerking meer betekenis. Daardoor werkt iedereen aan hetzelfde doel en voelt zich daar verantwoordelijk voor. 

Professionalisering en vakmanschap 

De complexiteit rond maatschappelijke spanningen en polarisatie vraagt om nieuwe samenwerkingen. Voorkom daarbij dat vooroordelen en onjuiste kennis in de weg staan. 

Richtlijnen

De handreiking bevat richtlijnen die mogelijk ook breder bruikbaar zijn in de relatie tussen gemeenten en gebedshuizen. Recentelijk zijn er ook zorgen rondom de veiligheid van synagogen. Dit is voor de ESS aanleiding om op korte termijn een ronde tafel te organiseren met synagogen en gemeenten over de onderlinge samenwerking.