Handreiking: ‘Van gesprekken naar structureel samenwerken’

Verschillende incidenten binnen en rondom moskeeën zorgen lokaal voor spanningen en toenemende polarisatie. Daarvoor zijn gesprekken gevoerd tussen gemeenten en moskeeën. Op basis van de uitkomsten van die gesprekken zijn de handvatten in dit document opgesteld. Dit document kwam tot stand in samenwerking met bureau De Verbinders. Het biedt richtlijnen voor bestuurders van moskeeën en gemeen- teambtenaren over hoe zij om kunnen gaan met maatschappelijke spanningen en polarisatie. Terwijl zij tegelijkertijd de lokale samenwerking en het onderling vertrouwen versterken.