Nieuw: JEPzine over veerkracht bevorderen bij jongeren

Het is een inzicht waar steeds meer aandacht voor komt: jongeren zijn beter in staat om te gaan met problemen en negatieve invloeden als ze veerkrachtig zijn. Hoe versterk je als professional veerkracht bij jongeren? Daarover gaat het nieuwe JEPzine van Platform JEP. Vol ervarings- en praktijkverhalen. In 2023 is Platform JEP samengegaan met de ESS. Daarom zijn alle verhalen nu te lezen op de website onder praktijkverhalen.

jongen, voetballen
Beeld: ©Platform JEP

Om veerkracht te bevorderen bij jongeren moet je natuurlijk wel weten wat veerkracht is. Stijn Sieckelinck en Femke Kaulingfreks, beiden experts op het gebied van jongeren en radicalisering, omschrijven het in het JEPzine zo: ‘Veerkracht is een eigenschap die ervoor zorgt dat je kan omgaan met snelle veranderingen en complexe situaties. Veerkrachtigheid zegt iets over hoe een individu of systeem omgaat met verlies of tegenslag, met iets dat niet gaat zoals je had gehoopt. Het gaat om de vraag hoe mensen en gemeenschappen na een heftige gebeurtenis kunnen terugveren of zich kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie.’ 

Drie niveaus van veerkracht

Het bevorderen van veerkracht is belangrijk in het voorkomen van radicalisering en extremisme. Jongeren die zich niet uit het veld laten slaan door moeilijke situaties zijn namelijk minder vatbaar voor voedingsbodems voor radicalisering. Maar veerkracht gaat niet alleen over jongeren zelf. We maken onderscheid tussen drie niveaus van veerkracht: 

  • Individuele veerkracht (van jongeren)
  • Veerkracht op gemeenschapsniveau
  • Veerkracht op maatschappelijk niveau

Deze drie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom laten de drie cases in het nieuwe JEPzine zien hoe het werken aan veerkracht van jongeren niet zonder aandacht kan voor de gemeenschappen waar zij deel van uitmaken en voor de maatschappij. Zo helpt Luc Opdebeeck met Stichting FORMAAT jongeren in Rotterdam Crooswijk hun creativiteit terug te vinden. Hierdoor worden niet alleen zijzelf veerkrachtiger, maar ook de wijk. In Presikhaaf, een wijk in het oosten van Arnhem, wordt met het project Presikhaaf University ingezet op de kracht van de wijk. 

Het mag duidelijk zijn: veerkracht bevorderen is een belangrijk thema voor jeugdprofessionals. Daarom is dit JEPzine speciaal voor hen. Ben je bestuurder of beslisser wijs dan je medewerkers vooral op dit nieuwe magazine. Maar daar laten we het niet bij. Op dit moment werken we aan een podcast en een verdiepingssessie die jeugdprofessionals kunnen volgen. Op de hoogte blijven? Volg Platform JEP op LinkedIn en houd onze website in de gaten.