Preventie radicalisering: zo werkt u evidence based

Wat werkt bij de preventie van radicalisering? Hoe weet u of een interventie een positief effect heeft? Vaak heeft u als gemeente daar wel een idee bij. Maar dat wilt u ook graag onderbouwen. Om de aanpak van radicalisering nog verder aan te kunnen scherpen. En om daarover nog beter verantwoording af te kunnen leggen. In de webinars van de ESS - in samenwerking met de NCTV - ontdekt u hoe u goed kunt onderbouwen wat werkt bij het beleid dat u lokaal inzet.

Webinars evidence based werken preventie radicalisering
Beeld: ©Wynn Pointaux / Pixabay

Het meten van effect van preventieve interventies is best lastig. Hoe bereken je bijvoorbeeld het aantal jongeren dat níet radicaliseert? Extremistisch geweld dat níet gepleegd wordt? Of de hoeveelheid extreme opvattingen die mensen er níet op nahouden?

Indicatoren
Er zijn wel indicatoren die iets zeggen. Bijvoorbeeld indicatoren die een rol spelen in de weerbaarheid tegen radicalisering. Denk aan in hoeverre jongeren kritisch kunnen omgaan met informatie. Hoeveel vertrouwen zij hebben in zichzelf. Welke vooroordelen zij hebben ten opzichte van andere groepen. En hoe ze omgaan met situaties waarin zij discriminatie ervaren. Dit zijn stuk voor stuk factoren waarvan uit onderzoek bekend is dat zij een rol spelen in het voorkomen dat jongeren als het ware een verkeerde afslag nemen. Zich bijvoorbeeld vervreemden van de maatschappij, kiezen voor het criminele pad of radicaliseren.

Toolkit
Door al vanaf de start bij een project, pilot of nieuwe interventie na te denken over deze indicatoren, is veel te winnen. U weet dan beter waarop u kunt inzetten. Om vervolgens na afloop in kaart te brengen in hoeverre de doelstellingen behaald zijn. Het geeft u ook de kans om tijdig bij te sturen indien nodig. De Toolkit Evidence Based Werken bij de preventie van radicalisering biedt gemeenten bij deze werkwijze een praktisch houvast.
 

De webinar gaf een goede eerste indruk van de toolkit, wat die inhoud en hoe je het kunt gebruiken - deelnemer over vorige webinar evidence based werken


Meer weten? Woon onze gratis webinars bij
Om gemeenten te ondersteunen, biedt de ESS twee nieuwe webinars aan over evidence based werken bij de preventie van radicalisering. Amy-Jane Gielen is onderzoeker op het gebied van preventie van radicalisering en een van de begeleiders van de webinars:

De webinars over de toolkit zijn relevant voor gemeenten omdat het hen helpt bij het (nog) effectiever maken van hun aanpak om radicalisering te voorkomen. De toolkit biedt hiervoor hele concrete handvatten en wij loodsen u daar in een webinar doorheen. We krijgen dat ook als feedback terug van deelnemers dat ze de toolkit (en webinars) heel praktisch en waardevol vinden. Bijkomend voordeel is dat het gebruiken van de toolkit gemeenten ook helpt om beter verantwoording af te kunnen leggen aan bijvoorbeeld hun burgemeester of gemeenteraad over wat ze doen.

U kunt zich nu inschrijven voor:
 

  • Workshop (basis): Zelf aan de slag met de Toolkit Evidence Based Werken (2 uur) op maandag 28 september om 14:00 uur.

    De toolkit is een middel om evidence based te werken. Waar bestaat de toolkit uit en hoe kunt u deze gebruiken in uw werk? Ook maakt u kennis met de quickscan waarmee u de complete aanpak ter preventie van radicalisering in uw gemeente in kaart brengt. Deze scan kunt u inzetten voor uw eigen beleid, maar ook op de lokale situatie. Een gedegen basis om keuzes te maken voor interventies.

Ook evidence based leren werken bij de preventie van radicalisering? Geef u dan nu op voor deze workshops via ess@minszw.nl.