JEPzine: Professionele oordeelsvorming bij het vermoeden van radicalisering

Jongeren die een extreme mening verkondigen. Negatief zijn over andersdenkenden, de samenleving of instituties. Of die ineens heel ander gedrag gaan vertonen. Hoe moet je dat inschatten? Hoe vorm je een professioneel oordeel over radicalisering en extremisme bij jongeren? Hierover gaat het nieuwe JEPzine ‘Professionele oordeelsvorming’. In 2023 is Platform JEP samengegaan met de ESS. Lees daarom de verhalen uit het magazine onder praktijkverhalen.

JEPzine Professionele Oordeelsvorming

Het aantal mensen dat in Nederland radicaliseert is relatief klein. Tegelijkertijd kunnen de maatschappelijke consequenties groot zijn. Dat maakt dat professionals in het geval van een vermoeden van radicalisering onder druk staan. Zij willen geen ernstige situaties missen. Maar ook geen jongeren onnodig in een hoek drukken.

Radicalisering is een complex vraagstuk

Wat dit vraagstuk ingewikkeld maakt, is dat er veel verschillende factoren bijdragen aan het proces van radicalisering. De risicofactoren en de hieraan verbonden signalen zijn talrijk. Bovendien neemt radicalisering steeds andere vormen aan. Sluitende definities van het begrip bestaan niet. En professionals kijken ernaar vanuit een eigen perspectief. Een perspectief dat niet alleen gevoed wordt door de context van waaruit zij werken, maar ook door bijvoorbeeld eigen ervaringen en indrukken. Zo kan het gebeuren dat er niet op tijd wordt gehandeld of juist te snel. Het vormen van een professioneel oordeel vraagt om het nemen van voldoende tijd om onderscheid te maken tussen feiten en meningen.

Concrete handvatten

Dit met elkaar erkennen helpt al. In ons nieuwe online magazine komen verschillende professionals aan het woord over hun ervaringenin de praktijk. Ook geven we professionals, ambtenaren, beslissers en beleidsmakers inzicht in welke tools er zijn: concrete handvatten en methoden die helpen om een gefundeerde mening te vormen over ingewikkelde situaties rondom extremisme en radicalisering. Door bijvoorbeeld risicofactoren en beschermende factoren in kaart te brengen, (inter)collegiaal overleg te stimuleren of zelfreflectie te bevorderen.