Factsheet 'Het offerfeest tijdens de coronacrisis' voor islamitische gemeenschappen

Het coronavirus heeft de wereld en Nederland nog steeds in zijn greep. Hoewel de invloed ervan op het dagelijkse leven de laatste tijd wat minder lijkt te worden, is voorzichtigheid nog steeds geboden. Het aantal besmettingen loopt de laatste weken weer flink op. In Nederland gelden op dit moment bijzondere maatregelen zoals het verplicht afstand houden van 1,5 meter, hygiënemaatregelen als handen wassen, thuis blijven bij klachten en extra maatregelen zoals het dragen van een mondmasker in het openbaar vervoer.

Religieuze gemeenschappen worden soms in het bijzonder getroffen als het gaat om vieringen van feestdagen. Dat geldt ook voor de Nederlandse moslimgemeenschappen. Veel moskeeën in Nederland zijn inmiddels weer opengegaan, nadat ze de maatregelen konden opvolgen die gelden voor gebedshuizen. Zo hebben moskeeën maatregelen ingesteld als het bidden op eigen gebedsmatjes, zijn de in- en uitlooptijden verkort en zijn plekken gemarkeerd voor moskeebezoekers zodat men de 1,5 meter afstand kan handhaven tijdens het gebed.

De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) onderhoudt in het kader van de coronacrisis contact met (islamitische) gemeenschappen en gemeenten, andere ministeries en landelijke organisaties als het RIVM. Met oog op het vieren van het offerfeest (Arabisch: Eid al-Adha) is deze factsheet opgesteld om actuele informatie te delen met gemeenten en gemeenschappen.

Alleen samen krijgen we corona onder controle