Vernieuwde Tool Triggerfactoren radicalisering

Om professionals inzicht te geven in wat zij kunnen doen om mogelijke radicalisering te voorkomen of tegen te gaan ontwikkelde de Expertise-Unit Sociale Stabiliteit (ESS) in 2016 de Tool Triggerfactoren radicalisering. Met behulp van feedback uit het veld is deze vandaag opnieuw gelanceerd. De website is bedoeld voor professionals binnen het jongerenwerk, de hulpverlening, het onderwijs en de politie.

Tool Triggerfactoren (370x247)

In Nederland zijn sommige jongeren kwetsbaar voor radicalisering. Ingrijpende gebeurtenissen in hun leven kunnen een proces van radicalisering in gang zetten of versnellen. Dit worden ook wel ‘triggerfactoren’ genoemd, gebeurtenissen die ‘de emmer kunnen doen overlopen’. Bijvoorbeeld de dood van een naaste, een ervaring met discriminatie, de ontmoeting met een radicaal persoon of militaire acties of aanslagen in de wereld. Deze gebeurtenissen maken mensen instabieler en soms vatbaarder voor de ontwikkeling van extreme idealen.

De website helpt professionals inzicht te krijgen in welke triggerfactoren er zijn en wat zij kunnen doen om mogelijke radicalisering te voorkomen of tegen te gaan. Per doelgroep staat praktisch advies over wat je als professional kunt doen.

De website is gebaseerd op het onderzoek dat ESS in 2015, samen met de Universiteit van Amsterdam, heeft gedaan naar de oorzaken van radicalisering (Triggerfactoren in het radicaliseringsproces, 2015). U kunt dit hier vinden.

Bekijk onderstaande video over de tool Triggerfactoren.

Voiceover:
Heb je in je werk te maken met radicalisering?
Maak je je zorgen over één of meer jongeren?
Wil je weten wat je kunt doen?
De online Tool Triggerfactoren kan je helpen.
Triggerfactoren zijn gebeurtenissen die radicalisering in gang kunnen zetten of versnellen.
Er zijn drie soorten triggerfactoren.
Een voorbeeld van een triggerfactor op persoonlijk niveau is: een ervaring met discriminatie.
Dat leidt vaak tot boosheid en frustatie.
Daar kunnen radicale groepen op inspelen.
Een triggerfactor op groepsniveau kan zijn: een ontmoeting met een radicaal persoon. Bijvoorbeeld een ronselaar.
Een triggerfactor op samenlevingsniveau: militaire acties of aanslagen, hier of ver weg.
Die kunnen gevoelens van onrechtvaardigheid oproepen.
De tool geeft overzicht van de meest voorkomende triggerfactoren.
Signaleer je een triggerfactor bij een jongere en maak je je zorgen?
Hier lees je wat je kunt doen…
Bijvoorbeeld je zorgen delen met anderen.
Werk je met mensen die vatbaar zijn voor radicalisering?
Bekijk dan de Tool Triggerfactoren.

Eindtitel: Expertise-unit sociale stabiliteit
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Kijk op socialestabiliteit.nl/triggerfactoren