Presentatie: ‘Wijkveiligheid vraagt om een sterke sociale basis’

Radboud Engbersen is socioloog en expert sociale basis bij Movisie, waarvoor hij aan de publicatie ‘Community based veiligheid’ werkte. Tijdens de kennissessie ‘Samenwerken met lokale netwerken’ op 15 april 2024 gaf hij een presentatie over zijn bevindingen.