Rapport: 'Polarisatie onder jongeren, door de ogen van jeugdprofessionals'

Welke behoeften, zorgen, kansen en dilemma’s hebben uitvoerende jeugdprofessionals op het gebied van preventie en aanpak van polarisatie? De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) deed hier samen met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) onderzoek naar. Er werden in focusgroepen gesprekken gevoerd met jeugdprofessionals. Deelnemers aan de gesprekken waren met name jongerenwerkers, maar ook buurtwerkers, politieagenten en jeugdboa’s.