Rapport: 'Voorkomen van radicalisering door vergroten van veerkracht'

Bij het voorkomen van radicalisering en extremisme van jongeren ligt de nadruk nog vaak op een benadering die zich richt op risicofactoren. Wetenschappelijk onderzoek en ervaringen uit de praktijk laten juist zien dat een benadering die zich richt op het versterken van beschermende en stimulerende factoren heel effectief kan zijn. Verschillende experts pleiten er dan ook voor om meer in te zetten op het versterken van veerkracht. Maar hoe doe je dat binnen jouw gemeente? Met deze publicatie heb je een overzicht in handen van de belangrijkste informatie over de ontwikkeling van beleid of het inzetten van interventies.

Rapport: voorkomen van radicalisering door vergroten van veerkracht