Rapport: ‘Verkenning jongeren en polarisatie’

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Verwey-Jonker Instituut onderzochten polarisatie onder jongeren en de manieren waarop (jeugd)professionals daarmee omgaan. Platform Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie (Platform JEP) gaf hier de opdracht toe, omdat het van diverse organisaties signalen ontving over de groeiende afstand die jongeren voelen tussen hen en de Nederlandse samenleving en de toenemende polarisatie tussen groepen jongeren. Begin 2023 is Platform JEP opgegaan in de Expertise-unit Sociale Stabiliteit.  

  • Download 1 is het volledige rapport.  
  • Download 2 bevat een samenvatting van het rapport.  
  • Download 3 is een factsheet met de belangrijkste bevindingen van het onderzoek.  
  • Download 4 bevat een kader voor het ontwikkelen en toetsen van activiteiten die gericht zijn op de preventie en aanpak van polarisatie.  
  • In download 5 vind je de onderzoeksverantwoording.  
  • In download 6 bevat enkele citaten van experts en praktijkdeskundigen over (oplopende) spanningen tussen groepen jongeren, ter illustratie van de bevindingen.