Nieuw online magazine: Netwerken

“We leven in steeds meer verscheidenheid, in een zogenaamde superdiverse samenleving. Er zijn steeds meer verschillende groepen in de samenleving, waarbij mensen zich aansluiten bij die groep die voor hen het beste gepast is. Mensen laten zich niet meer in een hokje plaatsen, dat bepalen ze zelf”, vertelt Maarten van Boekel, hoofd van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS). Hoe ga je om met netwerken binnen deze context? In het nieuwe online ESS-magazine lees je er meer over. 

Maarten van Boekel legt uit wat de nieuwe visie is op netwerken vanuit de ESS. Peter Scholten vertelt in een interview wat superdiversiteit betekent voor het maken van beleid. Verder is er in dit online magazine over het thema netwerken aandacht voor hoe gemeenten en professionals elkaar op dit gebied weten te vinden. En lees je hoe Somalische millennials graag met andere netwerken in verbinding staan, maar ook elkaar “willen inspireren, helpen, verbinden en inspirerende rolmodellen naar voren willen brengen.”

Lees het online magazine: 11 | Sociale Stabiliteit