De impact van de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden op sociale stabiliteit

Het conflict in Israël en de Palestijnse gebieden is ook in de Nederlandse samenleving voelbaar. Het gesprek hierover wordt breed gevoerd. De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) sprak met gemeenten, gemeenschappen en professionals. Farid Bouchlaghmi en Augusto de Campos Neto, adviseurs bij de ESS, geven mee wat hun inzichten zijn.

Na de gebeurtenissen op 7 oktober ging de ESS meteen in gesprek met gemeenschappen, gemeenteambtenaren en professionals. Om op te halen wat er leeft, wat het conflict met ze doet en wat mogelijke behoeften zijn. Zo organiseerde de ESS een online bijeenkomst voor gemeenten. Met contactpersonen uit gemeenschappen is gebeld. Ook werd een rondetafelgesprek georganiseerd tussen minister Van Gennip en jongeren die zich verbonden voelen met de situatie daar. Tijdens deze gesprekken was er gelegenheid om vragen te stellen en zorgen kenbaar te maken.

Uit de gesprekken merken Augusto en Farid dat het lastig is om eenduidig in te spelen op wat de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden doet in Nederland. “De situatie wordt vanuit verschillende perspectieven bekeken. De één praat over 75 jaar bezetting en een ander over de aanval van Hamas”, vertelt Farid. “Bestaande gevoelsdynamieken komen aan de oppervlakte en vergroten polarisatie. We merkten dat er behoefte is aan een handelingsperspectief voor gemeenteambtenaren en professionals. Mensen maken zich zorgen over het wij-zij denken, het gebrek aan ruimte en de veiligheid om je eigen mening te kunnen delen.”

Zorgen over jongeren en sociale media

Ook de zorgen rondom jongeren waren onderdeel van de gesprekken. Farid benadrukt nog eens de complexiteit van de situatie: “Jongeren krijgen vooral informatie binnen via sociale media. Dat maakt dat er door het hele land over wordt gepraat. Als professional moet je nadenken over hoe en welke boodschap je meegeeft en over hoe je ruimte biedt aan de emoties die er spelen. Omdat de situatie zoveel dimensies heeft, blijven dat ingewikkelde vraagstukken.”

Vraag naar verbinding

De kernvraag die naar voren komt uit alle gesprekken: “Hoe zorg je voor verbinding in deze lastige tijd, waarin partijen tegenover elkaar staan?”, gaat Augusto verder. Verschillende partijen hebben behoefte aan een gedeeld verbindend narratief.

“Hét is misschien cliché, maar dialoog is een instrument dat helpt om de verbinding te organiseren”, vult hij aan. “Daarbij geven we tips en adviezen over hoe je dat kunt doen, zonder bij te dragen aan polarisatie. Het luistert nogal nauw. Denk aan de voorbereiding, samenstelling van de groep, vragen over veiligheid en taalgebruik. Daar kunnen we vanuit de ESS in ondersteunen, met het faciliteren van kennis over maatschappelijke spanningen en polarisatie.”

Handelingsperspectief

Op basis van de gevoerde gesprekken bracht de ESS een handreiking uit. “De handreiking biedt inzicht in de verschillende fasen van polarisatie en biedt gemeenten en professionals handvatten over hoe het gesprek te organiseren”, sluit Augusto af.

Meer weten? Lees de handreiking voor gemeenten.

Meer informatie en contact

Heb je een vraag, bijvoorbeeld over hoe de ESS jouw organisatie of werk kan ondersteunen? We zijn bereikbaar via ess@minszw.nl. Tijdens kantoortijden zijn we telefonisch bereikbaar via (070) 333 4558.