Praktische tips voor gemeenten bij spanningen en polarisatie door conflict in Israël en de Palestijnse gebieden

Het conflict in Israël en de Palestijnse gebieden is ook in de Nederlandse samenleving voelbaar. Gemeenten hebben behoefte aan concrete en praktische tips om lokaal het gesprek aan te gaan met inwoners, betrokken gemeenschappen en religieuze en maatschappelijke organisaties. Daarom heeft de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een handreiking opgesteld.

Meer inhoudelijke kennis, meer achtergrond over de complexiteit van het conflict, het herkennen van desinformatie en hoe je een gesprek voert dat enorm gevoelig ligt, kan gemeenten op weg helpen. De handreiking bevat verwijzingen naar informatie, suggesties voor concrete acties en een gespreksleidraad.  

Minister van Gennip: “De gebeurtenissen in het Midden-Oosten brengen bij iedereen veel emoties teweeg. Verdriet, boosheid, onmacht. Uit ervaring weet ik hoe belangrijk het is om met elkaar in gesprek te blijven, naar elkaar te luisteren en de hand naar elkaar uit te steken. Mensen hoeven het niet met elkaar eens te zijn, maar er moet wel ruimte zijn voor gesprek. Zo bouwen we samen aan een sterke samenleving en zorgen we dat het conflict van daar ons hier niet verdeelt. Met praktische tips helpen we gemeenten dit lokaal vorm te geven.”     

Verschillende fasen van spanningen en polarisatie

De mate waarin spanningen en polarisatie aanwezig zijn naar aanleiding van het conflict in Israël en de Palestijnse gebieden verschilt per gemeente. Daarom richt de handreiking zich op verschillende fasen: de rustfase, fase van ongemak, fase van onderhuidse spanningen en fase van openlijke incidenten/escalatie. Per fase is beschreven hoe je het herkent, welke vragen het op kan roepen en aanbevelingen voor wat je als gemeente kunt doen.

Ondersteuning vanuit de ESS

Wij denken graag met je mee over vraagstukken op het gebied van maatschappelijke spanningen en polarisatie. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op via ESS@minszw.nl. Tijdens kantoortijden zijn we ook bereikbaar via 070-3334555 om door te praten over wat er nodig is.