Platform JEP en de Expertise-unit Sociale Stabiliteit samen verder als de ESS

Het voorkomen van en omgaan met maatschappelijke spanningen, polarisatie en de preventie van radicalisering vragen continu onze aandacht. Platform JEP en de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) werkten de afgelopen jaren nauw samen aan deze opgaven. Vanaf nu doen we dat onder de naam van de ESS. 

Jongerenwerker, platform JEP

Platform JEP richtte zich op jeugdprofessionals en de ESS op gemeenten en gemeenschappen. Vanuit de wens om meer impact te hebben in de samenleving is besloten om Platform JEP samen te laten gaan met de ESS. De inzet blijft gericht op preventie waarbij het team zich richt op een brede, integrale advisering aan (jeugd)professionals, gemeenschappen, het Rijk en gemeenten.

Wat ga je hiervan merken?

De ESS blijft zich inzetten voor het ondersteunen van gemeenten en gemeenschappen, maar nu ook nog meer op jeugdprofessionals bij het voorkomen van en omgaan met maatschappelijke spanningen, polarisatie en de preventie van radicalisering. Alle relevante en actuele informatie hierover is te vinden op deze vernieuwde website.

Contact

Heb je vragen over dit bericht? Of wil je meer informatie over hoe de ESS een bijdrage kan leveren aan vraagstukken op het gebied van radicalisering, polarisatie of maatschappelijke spanningen? Neem dan contact met ons op via ess@minszw.nl. Tijdens kantoortijden zijn we telefonisch bereikbaar via (070) 333 4558. Wij helpen je graag verder.