Nieuw: vrouwen- en jongerennetwerk

De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) heeft twee nieuwe kennisnetwerken opgestart: een vrouwen- en een jongerenkennisnetwerk. De leden ervan komen vrijwillig periodiek bij elkaar om mee te denken over beleid en om maatschappelijke thema’s te bespreken die hen aangaan. Dit helpt de ESS om inzichten op te halen over wat er in de samenleving leeft én zo een bijdrage te leveren aan het bevorderen van sociale stabiliteit.    

Straatfotografie
Beeld: ©Rijksoverheid

Vrouwen en jongeren uit heel Nederland, van Zeeland tot Groningen. Met een vluchtelingenachtergrond of al sinds mensenheugenis gevestigd in Nederland. Religieus en atheïstisch. Jong en oud. In loondienst, een opleiding volgend, als zelfstandig ondernemer werkend, actief als vrijwilliger. De achtergrond van de leden van beide netwerken is zeer divers. Wat zij gemeenschappelijk hebben? Een grote betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken. 

Perspectief van vrouwen en jongeren

De ESS had al tien waardevolle kennisnetwerken. Deze netwerken hebben van oorsprong een etnische en religieuze signatuur. Ook nemen er relatief veel mannen aan deel. Maar de directie Samenleving en Integratie (S&I), waar de ESS onderdeel van is, houdt zich bezig met samenleven vanuit een meervoudig perspectief. En daar passen netwerken bij die etnisch en religieus overstijgend zijn. En waarin ook het perspectief van vrouwen en jongeren vertegenwoordigd is.

Meedenken

In de netwerken wordt meegedacht over verscheidene onderwerpen. Zo stonden tijdens een van de eerste bijeenkomsten van het vrouwennetwerk de thema’s racisme en discriminatie op de agenda. Een beleidsmedewerker lichtte de plannen van het Rijk om discriminatie en racisme aan te pakken toe. Waarna de leden hun licht hierover lieten schijnen, zodat het Rijk beelden vanuit de samenleving vanuit verschillende achtergronden en perspectieven op kan halen. ‘We zitten hier voor meer power’, aldus een van de deelneemsters aan het vrouwenkennisnetwerk. ‘En wij leveren input aan het ontwikkelen van beleid.’ Daarbij brengen de leden zelf actief onderwerpen in. 

In de samenleving

De ESS onderhoudt netwerken als deze om de samenleving die zo divers en kleurrijk is goed te kennen en te begrijpen. Het is een continue dialoog. En als er spanningen zijn of er is polarisatie rondom een thema, kunnen de leden van de netwerken deze ook bespreekbaar maken en meedenken over mogelijke oplossingen. Of het nu gaat om uitsluiting, discriminatie, coronamaatregelen of andere thema’s. Deze nieuwe netwerken zijn ook opgericht voor de samenwerking met de directie SI. De directie staat voor een samenleving waaraan iedereen kan meedoen. Zo wordt hier beleid ontwikkeld gericht op integratie en inburgering in de samenleving, de inburgering  van nieuwkomers en het omgaan met diversiteit. 

Niet alleen het Rijk heeft baat bij de netwerken, de deelnemende jongeren en vrouwen houden er zelf ook een stevig netwerk aan over. Onderling delen zij bijvoorbeeld kennis, successen, ervaringen, oproepjes om mee te doen met initiatieven en expertise. Het gaat om vraagstukken die de netwerken raken, maar ook gemeenschappen, en de samenleving in zijn geheel. ‘Een sterke stem voor vrouwen met diverse achtergronden, zo ervaar ik het’, licht een van de deelneemsters haar bijdrage toe. ‘Gemotiveerd en oplossingsgericht’, reageert een ander. 

Toekomst

De twee netwerken bevinden zich nog in de beginfase. Een adviseur van de ESS: ‘Tot nu toe waren de bijeenkomsten meer gericht op kennisoverdracht. Het verstrekken van informatie over het beleid van de Rijksoverheid. Maar in de dynamiek die dan ontstaat zie je dat deze vrouwen en jongeren allerlei ideeën hebben die heel goed meegenomen kunnen worden in het beleid dat collega’s binnen de ministeries ontwikkelen. Je kunt deze gevarieerde groep mensen eigenlijk raadplegen als een soort toetssteen voor bestaand beleid en als bron voor nieuw beleid.’