Complete leeraanbod maatschappelijke stabiliteit nu op één plek

Op de nieuwe website maatschappelijkestabiliteit.nl staat leeraanbod voor gemeenten om op lokaal niveau inclusie te bevorderen en maatschappelijke spanningen/onrust, polarisatie, radicalisering, extremisme en problematisch gedrag te voorkomen en tegen te gaan. Verschillende (rijks)partners hebben hun aanbod beschikbaar gesteld op deze nieuwe website, zodat gemeenten hun weg hierin sneller kunnen vinden. 

maatschappelijke stabiliteit

Zorgen over mogelijke radicalisering van een individu. Vragen over de rol van het jongerenwerk bij de aanpak van radicalisering. De wil om te investeren in een samenleving met veerkracht. Een toename van de tegenstellingen in de lokale samenleving. Geconfronteerd worden met demonstraties die tegendemonstraties oproepen. Het is maar een greep uit de vraagstukken die gemeenten kunnen hebben. 

Leer- en ondersteuningsaanbod

Om gemeenten hierbij te helpen, is er een ruim leeraanbod op het terrein van maatschappelijke stabiliteit beschikbaar, gericht op het voorkomen van maatschappelijke spanningen en onrust, polarisatie, radicalisering, extremisme en problematisch gedrag en op het bevorderen van inclusie. Denk aan:

  • publicaties, zoals rapporten en handreikingen
  • trainingen, zoals workshops en leerlijnen
  • contactpunten, zoals expertiseteams en vraagbakens. 

Aanbod inzichtelijker en toegankelijker

Een wens van gemeenten en Rijk was het beschikbare leeraanbod van (Rijks)partners op het terrein van maatschappelijke stabiliteit meer toegankelijk en inzichtelijk te maken. Van Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) tot het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) en Platform JEP tot Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS), van het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) tot het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR). Hoe weten gemeenten welk aanbod helpt bij de vraag die zij hebben? 

De nieuwe website maatschappelijkestabiliteit.nl biedt hierop een antwoord. Hierop staat al het beschikbare leeraanbod van diverse (Rijks)partners. Gemeenten kunnen makkelijk informatie filteren zodat ze snel te weten komen waar ze met hun vraag het beste kunnen zijn. Periodiek wordt het leeraanbod geactualiseerd naar behoefte uit de lokale praktijk. Ook kan toekomstig aanbod meer in samenhang worden gecreëerd doordat Rijksorganisaties op deze manier beter gaan zien wat er eventueel nog ontbreekt in het aanbod.  

Handboek maatschappelijke onrust

Samen met de website wordt ook het ‘Handboek maatschappelijke onrust’ gelanceerd. Dit handboek helpt gemeenten op weg die specifiek te maken hebt met (naderende) maatschappelijke onrust en ongenoegen. Het handboek ontsluit de publicaties op het terrein van maatschappelijke onrust en het achterliggende ongenoegen en geeft daar een korte analyse op. Het handboek is te vinden op www.maatschappelijke-onrust.nl

Het leeraanbod is een initiatief van de deelnemende (rijks)partners, BZK, JenV (inclusief de NCTV), SZW (de ESS, Taskforce Problematisch gedrag en Platform JEP), VNG, NGB, Wethoudersvereniging, LSE, KIS en ROR. De website is tot stand gekomen in samenwerking met gemeenten. 

Uiteraard vindt u op maatschappelijkestabiliteit.nl ook het aanbod terug van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit  (ESS).