Podcastreeks over veerkracht: Hoe kunst in de klas zorgt voor identiteitsontwikkeling en verbinding

Van de aanslagen op 11 september tot de coronacrisis, de vluchtelingenstroom, maar ook de evolutieleer: er zijn genoeg onderwerpen die kunnen leiden tot heftige discussies in de klas. Hoe zorg je ervoor dat scholieren veerkrachtiger worden en moeilijke thema’s durven te bespreken? Directeur Karin Heremans en coördinator Rudi Audiens vertellen in Platform JEP de podcast hoe het GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen investeert in kunst als middel tot identiteitsontwikkeling. Deze podcast is de laatste in de reeks van zes, alle gebaseerd op casussen uit het boek 'Speelruimte voor identiteit. Samenwerken aan veerkrachtige identiteitsvorming met jongeren’ (Amsterdam University Press) door Stijn Sieckelinck en Femke Kaulingfreks.

Podcastreeks over veerkracht

“Voor onze familie hield nooit iemand een minuut stilte”, zei een leerling na het herdenken van de slachtoffers van de aanslagen op 11 september 2001. Heremans was net tien dagen directeur van het atheneum en besefte hoe verschillend de multiculturele scholierenpopulatie naar de actualiteit keek. Dat ervoeren ook de docenten, die zagen hoe moeilijk het soms was om over bijvoorbeeld de evolutieleer les te geven. 

Athena-syntax

Zij worstelden met de vraag: hoe zorg ik er als docent voor niet verwikkeld te raken in verhitte discussies over hete maatschappelijke hangijzers? Hoe leer je scholieren openstaan voor diverse visies? Met de schoolleiding startten docenten van wetenschappelijke vakken én van het vak Levensbeschouwing het schoolprogramma Athena Syntax.  

Met dit programma kunnen jongeren zich door kunst creatief uitdrukken en hun denken filosofisch, religieus en wetenschappelijk vormgeven. Tekeningen, dansvoorstellingen, video’s, fotografie en theater vormen nu het podium om vanuit verschillende perspectieven naar de eigen identiteit te kijken. 

Rolmodellen in de klas

Maar daar blijft het niet bij. Docenten investeren in een vertrouwensband met leerlingen. Tijdens het vak levensbeschouwing benadrukken ze wat leerlingen met elkaar verbindt. Zo ontstaat er een veilige plek om onderwerpen als de evolutieleer in de klas te bespreken. De school nodigt rolmodellen uit die vertellen hoe ze moeilijkheden hebben overwonnen. De docenten onderstrepen hoe belangrijk het is om een droom te hebben, een toekomstperspectief. En dat je altijd keuzes kunt maken die je vooruithelpen. 

Ruimte voor kunst en dialoog

Het resultaat? Een open en tolerante sfeer in de klas, waar jongeren naar elkaar luisteren. En waarbij scholieren die bijvoorbeeld dreigen te radicaliseren zich niet langer richten op de beloning in het hiernamaals, maar op het leven in het heden. In deze aflevering van Platform JEP de podcast vertelt Heremans ook wat op een onderwijsinstelling nodig is om deze ruimte voor kunst en dialoog te scheppen.

Meer weten? Luister naar Platform JEP de podcast aflevering Hoe kunst in de klas zorgt voor identiteitsontwikkeling en verbinding via SoundCloud, Apple Podcast, Spotify of Google Podcast of kijk op ons YouTube-kanaal. 

Meer informatie over Athena Syntax is hier te vinden.

In 2023 is PlatformJEP samengegaan met de ESS.