Nieuwe update factsheet ‘Extreemrechts in Nederlandse gemeentes’

Wat komt er op gemeenten af bij activiteiten van extreemrechts? Waar kunnen ze lokaal mee te maken krijgen? En waarmee dienen beleidsmakers en professionals binnen het sociale- en veiligheidsdomein rekening te houden? De factsheet 'Extreemrechts in Nederlandse gemeentes' schetst een actueel beeld van extreemrechtse organisaties die in Nederland actief zijn. De nieuwste update van de factsheet (april 2021) is zojuist verschenen.  

factsheet ‘Extreemrechts in Nederlandse gemeentes’  13
Beeld: ©ESS

De factsheet geeft inzicht in de omvang, regionale spreiding, betekenis en betrokkenheid bij geweldsincidenten van de verschillende extreemrechtse organisaties in Nederland. Duidelijk wordt dat de geweldsdreiging vanuit extreemrechts weliswaar klein is, maar dat er wel sprake is van een potentiele dreiging voor de democratische rechtsstaat. Onder andere door toegenomen etnisch wij-zij-denken, het verspreiden van antidemocratische ideeën,‘fake news’ en het overnemen van propaganda van buitenlandse autoritaire regimes.


De stand van zaken die beschreven wordt, is een momentopname. In vergelijking met de vorige editie van de factsheet is er nu meer aandacht voor definities, digitalisering en fluïditeit van netwerken. Willem Wagenaar van de Anne Frank Stichting schreef de factsheet in opdracht van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS).