Podcastreeks over veerkracht: jongeren een stem geven in Crooswijk

Na de aanslag op het kantoor van het satirische blad Charlie Hebdo in Parijs in 2015 nam de polarisatie in Rotterdam toe. Om hierover met inwoners in gesprek te gaan, ontstond het idee van stadsdialogen. Jongerenwerkers van welzijnsorganisatie DOCK wendden zich tot stichting FORMAAT. Het resultaat? Crooswijkse jongeren die op het podium hun zorgen en ervaringen delen. En invloed uitoefenen om hun situatie in de wijk te veranderen. In Platform JEP de podcast vertellen theaterpedagoog Luc Opdebeeck en acteur en workshopbegeleider Yassine Kacir hoe dat werkt. Deze podcast is de eerste in een reeks van zes. Allemaal gebaseerd op casussen uit het boek Speelruimte voor identiteit van Femke Kaulingfreks en Stijn Sieckelink.

Podcastreeks over veerkracht
Beeld: ©Platform JEP

Als jongeren geweld in het openbaar vervoer naspelen in het theater, dan leidt dat tot reflectie op sociale vraagstukken, vertelt Opdebeeck in de podcast. Bij de mensen die toneelspelen, bij de mensen in de zaal. De grote vraag: wat zou jij doen in zo’n situatie? 

Gesprek op gang brengen

Nog een scène: de context is het conflict in het Midden-Oosten. Eén jongere staat in het midden van het podium. Hij speelt dat hij door het verwoestende conflict geen huis meer heeft. Wat hem dwingt om bij anderen – verdeeld in koppels – te vragen of hij bij hen mag komen wonen. Waarop zij hem nee moeten verkopen. Een dergelijke oefening brengt een gesprek tussen de jongeren op gang over de situatie in hun wijk. Van krappe woningen tot uitsluiting tot het niet kunnen vinden van een stageplek. Thema’s die Opdebeeck vervolgens weer laat terugkomen in de theaterproducties die hij samen met de jongeren maakt. 

Het zijn voorbeelden van de participatieve theatertechnieken die Opdebeeck gebruikt. Gebaseerd op het Theater van de Onderdrukten, ontwikkeld in Brazilië in de jaren ’80 met als doel inwoners van achterstandswijken een stem te geven. 
 

Veerkrachtiger worden

Terwijl ze worden uitgedaagd om hun creativiteit aan te boren, ontdekken Crooswijkse jongeren dat ze niet alleen staan in hun verhaal. Dat er meer jongeren zijn met dezelfde problemen. Dat geeft een gevoel van solidariteit. Vervolgens worden ze geprikkeld om invloed uit te oefenen om hun situatie en die in de wijk te veranderen. Stichting FORMAAT zorgt dat bij de voorstellingen de juiste stakeholders worden uitgenodigd, zodat jongeren vanaf het podium bijvoorbeeld rechtstreeks een vraag kunnen stellen aan de wijkagenten in de zaal. Een dialoog op gang kan komen. En jongeren veerkrachtiger worden. 

Meer weten? Luister naar Platform JEP de podcast aflevering Stichting FORMAAT via SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast en Spotify. Of kijk op ons YouTube-kanaal. In 2023 is Platform JEP samengegaan met de ESS.