Preventie radicalisering: van pionieren naar professionaliseren

Professionals vanuit verschillende domeinen houden zich bezig met de preventie van radicalisering in Nederland. Hoe kunnen zij hun werk nog beter doen? Daarover gaat het recent verschenen boek ‘De radicaliseringsindustrie’ van pionieren naar professionaliseren. Auteur Annebregt Dijkman, adviseur en onderzoeker radicalisering, overhandigde het eerste exemplaar op vrijdag 5 maart aan Marion Smit, directeur Jeugd van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). VWS is de opdrachtgever van Platform JEP (Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie), het platform dat in 2017 werd opgezet om jeugdprofessionals te ondersteunen bij vragen rond polarisatie, radicalisering en extremisme. 

Foto overhandiging

Annebregt Dijkman houdt zich al meer dan vijftien jaar bezig met radicalisering en extremisme. Ze ziet van dichtbij hoe professionals nog steeds worstelen met het fenomeen radicalisering, ook in de onderlinge samenwerking die zo hard nodig is. Dijkman: 'Professionals voelen zich enorm verantwoordelijk om het hele probleem te hanteren. Maar dat kan niet, omdat radicalisering een ongestructureerd probleem is – zonder duidelijk begin en einde. Daardoor voelen mensen zich professioneel eenzaam, raken ze overbelast en maken ze soms ruzie met elkaar. Het is uitputtend om voortdurend met iets bezig te zijn waarover geen duidelijkheid bestaat terwijl je daar wel naar op zoek bent.'

Richting aan wat we wél kunnen doen

Het erkennen van de complexiteit en wat dit met je doet, werkt vaak geruststellend, merkt Dijkman. Daarnaast geeft het richting aan wat professionals wél kunnen doen. 'Door te erkennen dat radicalisering complex is, kunnen we pas op de plaats maken. We moeten leren werken met verschijnselen die steeds in verandering zijn. En we moeten het er samen over hebben wat dit van ons vraagt. Dat dwingt ook om niet in je eentje te handelen als je je bijvoorbeeld zorgen maakt, maar om dat samen te doen.' Dijkman schreef haar boek om professionals hierbij te ondersteunen.

Marion Smit was destijds betrokken bij de oprichting van Platform JEP en ziet het belang van het ondersteunen van jeugdprofessionals bij de preventie van radicalisering. ‘We willen dat jongeren in Nederland gezond en veilig opgroeien. Radicalisering kan dat in de weg staan. Daarom is het belangrijk dat professionals weten wat ze kunnen en moeten doen en daarin ondersteund worden als zij zich zorgen maken. Het is goed dat Annebregt Dijkman die noodzaak in haar boek benoemt.’

Marjolein van Tunen, coördinator van Platform JEP, is blij met het boek van Dijkman: 'Sinds de oprichting in 2017 ondersteunt Platform JEP professionals bij de preventie van radicalisering en hoopt door middel van het aanbod ook bij te dragen aan het professionaliseren van de beroepsgroep als geheel. Het belang daarvan onderstreept Annebregt Dijkman in haar boek.'

Eerder verscheen in het online magazine van Platform JEP, het JEPzine, een interview met Annebregt Dijkman. Het interview vind je hier. 

Oprichting Platform JEP

In mei 2017 verscheen het rapport Weerbare jongeren, weerbare professionals van Naïma Azough. Zij deed onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Hoe gaan professionals uit het jeugddomein om met de preventie van extremisme en de bevordering van sociale cohesie? En welke ondersteuning hebben zij daarbij nodig? Een van haar aanbevelingen was om een vraagbaak en vindplaats van kennis, kundigheid en interventies te creëren voor professionals in het sociaal domein. Platform JEP is opgezet in opdracht van de Directie Jeugd van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en is ondergebracht bij de Expertise-unit Sociale Stabiliteit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Platform JEP ondersteunt professionals die met en voor jongeren werken bij vragen rond polarisatie, radicalisering en extremisme en versterkt de professionals zodat zij jongeren kunnen helpen veerkrachtig en weerbaar te worden tegen extremistische attitudes en gedrag.