Betrouwbare informatie over vaccineren voor iedereen

Niet iedereen in Nederland is even goed geïnformeerd over vaccineren tegen COVID-19. Dit kan gevolgen hebben voor de vaccinatiebereidheid. Dit signaal gaven ook de Islamitische netwerken af aan de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS). Daarom organiseren de kennisnetwerken Limburg, Midden NL en Brabant – Zeeland, ondersteund door de ESS, op 14 februari 2021 een livestream. Hierin beantwoorden artsen en imams vragen vanuit medisch en theologisch perspectief en hopen zij misvattingen weg te kunnen nemen.

Livestream coronavaccinatie
Beeld: ©ESS

Een van de leden van de netwerken: ‘Het is belangrijk dat iedereen toegang heeft tot betrouwbare informatie over dit onderwerp dat de wereld in z’n greep houdt. Alleen zo kunnen mensen een goede keuze maken over de vaccinatie. De juiste informatie geven is het doel van deze livestream. Daarnaast denken wij ook na over maatschappelijke gevolgen, zoals de stigmatisering van moslims als minderheidsgroepen zich mogelijk niet laten inenten vanwege mis- en desinformatie.’

Livestream

De livestream staat onder leiding van Jamal Ezzarqtouni. Aanwezig zullen zijn:

  • Mevr. drs. P.Hintaran, arts Infectieziektebestrijding bij GGD Regio Utrecht
  • Dhr. drs. S.A. Chaudry MSc., huisarts, werkzaam in de Schilderswijk in Den Haag
  • Dhr. B. Kilic. Imam bij HDV Mevlana Moskee Rotterdam
  • Dhr. I. Ali Chishti, Imam en geestelijk verzorger
  • Dhr. A. Karrat, Imam en geestelijk verzorger
  • Dhr. M. Bulut, geestelijk verzorger

Rol ESS

De ESS helpt de netwerken bij de organisatie van de livestream. Een ESS-adviseur: ‘Als grote minderheidsgroepen achterblijven met vaccineren, kan dit maatschappelijke spanningen verhogen. Wij willen daarom voorkomen dat mensen zich niet laten vaccineren vanwege fake news of andere vormen van misinformatie.’

De ESS staat midden in de samenleving en onderhoudt warm contact met 11 kennisnetwerken, waaraan betrokken burgers (zowel professionals als vrijwilligers) uit diverse gemeenschappen deelnemen. Zo weet de ESS wat er leeft en krijgen gemeenschappen de kans om onderwerpen te agenderen.

De kennisnetwerken en de ESS worden tijdens de livestream ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Wilt u meer weten? Neem contact op met de ESS via ESS@minszw.nl of (070) 333 4555.