Leernetwerk depolarisatie

Steeds scherpere tegenstellingen. Een groeiend onbehagen. Oplopende spanningen. Dit kan leiden tot polarisatie, ook op lokaal niveau. Welke communicatiestrategie pas je als gemeente toe? Hoe ziet de lokale kaart eruit en hoe bereik je het midden? En wat betekent dit voor de rol van de burgemeester?

Leernetwerk depolarisatie

De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) organiseert hierover een leernetwerk depolarisatie voor de hoofden communicatie van gemeenten en ambtenaren veiligheid en sociaal. Om te reflecteren op het vakmanschap communicatie én gezamenlijk te komen tot concrete handelingsperspectieven.

Denkkader Polarisatie
Vertrekpunt van het leernetwerk is het Denkkader Polarisatie van Bart Brandsma. Dit gebruiken de deelnemers om naar actuele thema’s te kijken, onder andere Black Lives Matter en corona. De communicatieve uitdagingen staan centraal. In het leernetwerk draait het om het leren van elkaar op basis van casuïstiek, het delen van dilemma’s en het opdoen van nieuwe kennis.

De eerste online bijeenkomst vond plaats op 26 november. Hierna volgen nog twee sessies. Het leernetwerk wordt begeleid door Bart Brandsma en andere experts en is georganiseerd in samenwerking met Logeion, de beroepsvereniging voor communicatieprofessionals.

Heeft u te maken met lokale vraagstukken op het gebied van polarisatie? Neem contact op met de ESS via ESS@minszw.nl of (070) 333 4555.