Online magazine: 'Samen slimmer'

Voor de preventie van radicalisering en polarisatie is het cruciaal dat professionals uit zowel het sociaal domein als het veiligheidsdomein elkaar goed weten te vinden. Wat is nodig om de lokale samenwerking tussen beide domeinen te versterken? Hierover gaat het nieuwe online magazine van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS): ‘Samen slimmer’.

Samen slimmer

Platform JEP en de ESS hebben in 2019/2020 bij vijf gemeenten opgehaald hoe de samenwerking tussen professionals in het sociaal- en het veiligheidsdomein nog beter kan. Centrale vraag: wat werkt nou echt? Deze verkenning gebeurde in opdracht van de ministeries van OCW, VWS, SZW en JenV.

Vier lessen voor gemeenten

Uit de verkenning van Platform JEP en de ESS kwamen vier lessen steeds weer naar voren:

  • Bepaal de urgentie
  • Neem eigenaarschap
  • Overbrug taal en perspectief
  • Streef naar visie en regie

Deze lessen zijn verweven in de artikelen in het online magazine 'Samen slimmer'. Neem Huub Egberink, veiligheidsambtenaar, en Malika el Mouridi, teammanager Update Arnhem. Zij vertellen waarom zij in Enschede en Arnhem de urgentie voelen om zich bezig te houden met het voorkomen van radicalisering en polarisatie. En waarom samenwerking hierbij van essentieel belang is.

Praktische voorbeelden en tools

Een reconstructie over gedeeld eigenaarschap in de gemeente Eindhoven laat zien hoe dankzij de inspanningen van uiteenlopende partijen jongeren die zich verveelden tijdens de lockdown werden ingezet om voedselpakketten uit te delen. Organisatieadviseur Saskia Tjepkema laat zien hoe verwarring optreedt door taalgebruik en geeft praktische tips om dat te overwinnen in de samenwerking met collega’s uit een ander domein. En met het preventieclassificatiemodel van Amy-Jane Gielen wordt duidelijk wie wanneer welke rol heeft in de preventie van radicalisering en polarisatie. Het magazine sluit af met een aantal concrete acties die u vanaf vandaag kunt oppakken om de samenwerking op lokaal niveau te verbeteren.