Sociale veiligheid is ‘van iedereen’, maar wie neemt de regie?

Van school, de sportclub tot thuis: voor jongeren is het belangrijk dat zij zich beschermd voelen. Tegen geweld, intimidatie, uitsluiting en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. Sociale veiligheid zorgt ervoor dat zij zich op een evenwichtige manier kunnen ontwikkelen en zich verbonden voelen met de samenleving. En niet vatbaar zijn voor polarisatie en radicalisering.

Jongeren, sociale veiligheid is van iedereen
Beeld: ©NJi

Hier liggen kansen voor gemeenten en onderwijs. Niet alleen om samen sociale veiligheid te bevorderen en waar nodig te herstellen, maar ook om gezamenlijk op te trekken rond vraagstukken over opvoeding, ontwikkeling, hulp en veiligheid. Te vaak verloopt deze samenwerking nog te stroef. En dat is jammer, want sociale veiligheid is van iedereen.

Ondersteuning van jongeren

Daarom zetten we met de publicatie Sociale veiligheid is van iedereen. Samenwerking rond veiligheidsvragen door scholen en partners uit de gemeente in op het versterken van de samenwerking tussen scholen en gemeenten. In beleid en in de uitvoering. We kijken hoe bruggen te slaan tussen de verschillende leefdomeinen van jongeren. En hoe daarin slim gebruik te maken van kennis en expertise van lokale en regionale partners. Voor de beste ondersteuning van jongeren.

De publicatie bevat geleerde lessen, een handelingskader en gesprekskaarten die behulpzaam kunnen zijn bij het samenwerken rond veiligheidsvragen door scholen, partners uit het jeugddomein en gemeenten. Het is geschreven door het Nederlands Jeugdinstituut op verzoek van Platform JEP en in afstemming met Stichting School en Veiligheid. in 2023 is Platform JEP samengegaan met de ESS.