Preventie radicalisering jongeren met een LVB

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn relatief makkelijk te beïnvloeden en daardoor mogelijk kwetsbaar als het gaat om radicalisering. Hoe kun je helpen om radicalisering binnen deze groep te signaleren, voorkomen en bestrijden?

Twee mannen, rug
Beeld: ©Hollandse Hoogte

Het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) en Expertisecentrum William Schrikker schreven hierover een handreiking ‘Licht verstandelijke beperking (LVB) en radicalisering’. Speciaal bestemd voor professionals en vrijwilligers die met en voor jeugd werken én beleidsmedewerkers.

Signaleren en begeleiden

In de handreiking staat hoe je iemand met een LVB herkent. Je leest welke factoren eraan bijdragen dat sommige LVB-jongeren zich aangetrokken voelen tot extremistische netwerken en gedachtegoed. En welke factoren hier juist tegen beschermen. De handreiking beschrijft daarnaast welke signalen kunnen duiden op mogelijke radicalisering. Ook krijg je adviezen over de preventie en begeleiding van jongeren met een LVB bij vermoedens van radicalisering.

Over de auteurs

Het Expertisecentrum William Schrikker is een landelijk werkend specialistisch kenniscentrum binnen de Groep Partners voor Jeugd. Expertise op het gebied van LVB-problematiek is een van haar specialisaties.

Het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) is gespecialiseerd in begeleiding, hulpverlening en advisering aan families en professionals die geconfronteerd worden met radicalisering en extremisme.