Programma Divers & Inclusief voor bestuurders in gemeenten

Hoe kan lokale identiteit bijdragen aan een inclusieve gemeente? Kunnen de lokale aardigheden en eigenaardigheden helpen om te verbinden in verscheidenheid? Wat is daarbij de rol van een lokale bestuurder? Deze en andere vragen passeren de revue op woensdag 2 oktober in Amersfoort tijdens de aftrap van het programma Divers & Inclusief voor bestuurders.

Publiek winkelstraat 370x247

De samenleving wordt steeds diverser als je kijkt naar de herkomst van mensen. Daarmee worden inclusie en het samenleven in verscheidenheid belangrijker. Dan gaat het bijvoorbeeld over ruimte aan verschillende levensopvattingen, om goede sociale omgang in steden of wijken, en over kansen voor iedereen, ongeacht waar de wieg van iemands grootouders heeft gestaan. Lokaal bestuur kan aan deze vraagstukken een positieve bijdrage leveren. Het nieuwe programma Divers & Inclusief ondersteunt gemeenten hierbij. Lokale bestuurders krijgen on- en offline hulp bij deze opgaven door het bespreken van vraagstukken en dilemma’s, met inspirerende voorbeelden en concrete handvatten. Het programma Divers & Inclusief is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van SZW en de VNG.

Bent u een betrokken lokale bestuurder en wilt u meedenken? Kom dan naar de startbijeenkomst op 2 oktober in Amersfoort.

Wat gaan we doen?

De VNG en het ministerie van SZW organiseren in 2019 en 2020 ontmoetingen tussen lokale bestuurders in een reeks van thematische bijeenkomsten, met een start in Amersfoort. De reeks bijeenkomsten wordt afgesloten met de Nacht van de Verscheidenheid.
Online ontsluit de VNG interessante publicaties en voorbeelden, doen zij verslag van de bijeenkomsten en volgen ze enkele wethouders bij hun bestuurlijke opgaven rond het vraagstuk van diversiteit.


Bijeenkomst 2 oktober

De aftrap van het programma is op 2 oktober, met inleidingen van, burgemeester Lucas Bolsius, wethouder Cees van Eijk en prof. Maurice Crul.


Meer informatie

Op vng.nl vindt u informatie over het programma Divers & Inclusief. Het onderwerp wordt steeds aangevuld.