Weerbaar opvoeden bij ouders met een migratieachtergrond blijft van groot belang

Ouders met een migratieachtergrond lopen tegen allerlei opvoedvragen op. De meeste ouders willen hun kinderen weerbaar opvoeden zodat zij zich thuis voelen en verbonden met Nederland, maar ook loyaal kunnen blijven aan de eigen religieus-culturele achtergrond. Hoe bereik je als professional deze ouders en hoe kan je hen op een juiste manier ondersteunen?
 

Beeld: Freek van den Bergh

In 2016 zijn het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vijf gemeenten gestart met pilots Weerbaar opvoeden in Culemborg, Delft, Leiden, Maastricht en Roosendaal. Binnen deze pilots is gewerkt aan het ondersteunen van ouders met een migratieachtergrond. Het hoofddoel was om tot bouwstenen te komen die dienen als aanvulling op het al bestaande aanbod van opvoedingsondersteuning voor ouders met een migratieachtergrond. Het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) deed hier binnen de deelnemende gemeenten onderzoek naar.

Platform JEP sprak met deskundigen en ouders over de vragen en dilemma’s bij weerbaar opvoeden. Het blijkt lastig voor professionals om ouders met een migratieachtergrond te bereiken. In het magazine komen verschillende initiatieven naar voren, waaronder de samenwerking tussen formele en informele organisaties. Een andere manier is de inzet van islam-experts bij religieus-culturele onderwerpen. Ook het bespreken van heikele thema’s blijkt voor professionals vaak lastig. Deskundigen vertellen over hun aanpak om deze groep ouders op een goede en effectieve manier te ondersteunen bij opvoedvraagstukken.

Lees het JEPzine Weerbaar Opvoeden.