Drukbezochte landelijke themadag gemeenten: ‘Samen voor sociale stabiliteit’

Rechts-extremisme, terroristische dreiging, radicalisering, ondermijning en polarisatie: de samenleving staat regelmatig onder spanning. Tijdens de landelijke themadag voor gemeenten ‘Samen voor sociale stabiliteit’ gingen de deelnemers daarover met elkaar in gesprek. Zij bediscussieerden het ondersteuningsaanbod van het Rijk en de informatie- en ondersteuningsbehoeften van gemeenten. Dat gebeurde in aanwezigheid van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Koolmees en Esther (370 x 247)

In 2018 is door de ministeries SZW, BZK en de NCTV een verkenning uitgevoerd om te komen tot een Rijksbreed curriculum voor gemeenten. Met als doelstelling hen te ondersteunen bij maatschappelijke spanningen. Onderdeel daarvan was een behoeftepeiling onder gemeenten, uitgevoerd in opdracht van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit, met als resultaat een aantal richtingen om tot een passend ondersteuningsaanbod te komen.

Tijdens de bijeenkomst ‘Samen voor sociale stabiliteit, op 6 februari in Amersfoort, werden deze richtingen getoetst bij ruim 250 deelnemers, waarvan bestuurders, beleidsmakers en andere betrokkenen. Dat gebeurde in de vorm van twaalf workshops over inclusie, polarisatie, problematisch gedrag en ondermijning, radicalisering en extremisme. Ook deelden gemeenten plenair en in de workshops hun eigen ervaringen rondom maatschappelijke spanningen en radicalisering. Zo vertelde de burgemeester van Maastricht, Annemarie Penn-te Strake plenair over het regionale casusoverleg radicalisering en deed zij een oproep om een fundamenteel, filosofisch gesprek te voeren over maatschappelijke spanningen. ‘We moeten nadenken over tegenstellingen waar radicalisering uit kan voortkomen en wat het politieke antwoord daarop is’. De burgemeester van Hengelo, Sander Schelberg, deelde zijn depolarsatiestrategie rondom spanningen binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap in zijn gemeente.

Grapperhaus (370 x 247)

Evidence based

Minister Koolmees pleitte in de openingstoespraak voor inzet op ‘evidence based’ beleid: “Ik maak me sterk om gemeenten die gewenste ondersteuning te bieden en kies daarbij voor het aanbieden van kennis en beleidsinstrumenten die zijn gebaseerd op praktische ervaring en wetenschappelijk inzicht. Evidence based effectief. Een aanpak waarvan we weten: ‘Dit werkt!’ Zo wordt er vandaag een nieuwe masterclass depolarisatie voor burgemeesters en bestuurders gegeven. Ook verschijnt er een praktische handreiking van het Kennisplatform Integratie en Samenleving om polarisatie op buurtniveau tijdig te signaleren en te verminderen of te voorkómen. En komen we binnenkort met onze nieuwe toolkit evidence based werken.” Minister Grapperhaus wees op blijvende dreiging: “We moeten alert blijven op de dreiging. Dat kan alleen door met z’n allen samen te werken en informatie te delen. Maar ook door de bestaande structuren te behouden. En natuurlijk blijvende aandacht te hebben voor de voorkant, de preventie van radicalisering.

Einde dag (370x247)

Duiding belangrijk

De bijeenkomst in Amersfoort heeft veel reacties opgeleverd die bruikbaar zijn om het Rijksbrede curriculum verder te ontwikkelen. Suzanne Hafidi, hoofd van de Expertise-unt Sociale Stabiliteit gaf in haar slotwoord van de bijeenkomst aan dat twee zaken haar zijn opgevallen: “Allereerst is belangrijk dat je weet waar je mee te maken hebt. Precisie in de duiding is belangrijk om te weten welke aanpak daarbij past.” Daarnaast is zeker ook persoonlijk leiderschap vereist, stelt zij. “Hoe sta ik erin? Met welk wij-zij beeld loop ik in mijn hoofd rond? En hoe doorbreek ik die? Daar moeten we ons telkens goed bewust van zijn. De komende maanden gaan we verder het brede curriculum uitwerken. Dat doen we samen met vele andere (rijks)partners.”

Van de bijeenkomst wordt een digitaal magazine gemaakt. Bekijk een preview van het magazine Nieuwsgierig? Bekijk alvast een preview.