6 februari: Landelijke themadag ‘Samen voor sociale stabiliteit’

Naar een breed en integraal curriculum voor gemeenten

De ministeries van SZW, BZK en de NCTV ontwikkelen samen met gemeenten een Rijksbreed curriculum rondom thema’s als polarisatie, ondermijning, extremisme en radicalisering. Want uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan een duidelijk trainings- en kennisaanbod. Op 6 februari wordt in dat kader de landelijke themadag ‘Samen voor sociale stabiliteit’ georganiseerd.

Rabiaa 370x247
Rabiaa Bouhalhoul

Als gemeenteambtenaar kun je binnen het Rijk bij verschillende aanbieders terecht voor advies of training op het gebied van maatschappelijke spanningen, zoals polarisatie, ondermijning, radicalisering en extremisme. Bijvoorbeeld bij het ministerie van BZK, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en sinds drie jaar ook bij de ESS. ‘Het is natuurlijk prettig dat het aanbod breed is, maar dit maakt het ook onoverzichtelijk’, zegt Rabiaa Bouhalhoul, coördinerend adviseur bij de ESS. ‘Het is voor gemeenteambtenaren soms onduidelijk waar ze voor wat terechtkunnen en welke training het beste aansluit bij de vraag waar ze op dat moment handvatten voor nodig hebben.’

Context

Pamela van Erve, werkzaam als adviseur bij de directie Samenleving en Integratie vult aan: ‘Bovendien ontbreekt de bredere context. Aanbieders zijn elk vanuit hun eigen directies met de onderwerpen bezig.’ Bouhalhoul: ‘Het aanbod is nu niet vanuit een maatschappelijke of samenwerkingsopgave tot stand gekomen. Daar willen we verandering in brengen. Bovendien willen we brede ondersteuningstrajecten bieden.’ Van Erve: ‘De ene keer is kennisoverdracht voldoende, de andere keer wil je oefenen met een instrumentarium, zoals het afwegingskader voor problematisch gedrag. Maar het kan ook zijn dat je met collega’s van andere gemeenten ervaringen wilt uitwisselen. En soms wil je een combinatie.’

Centrale vraag

Om te komen tot een breed ‘curriculum’ is het van belang om rekening te houden met het dreigingsbeeld in Nederland en zicht te krijgen op de ondersteuningsvragen die leven bij gemeenten. Daarom is een behoeftepeiling onder gemeenten gedaan die inmiddels succesvol is afgerond en is geanalyseerd. Op 6 februari worden tijdens de landelijke themadag voor gemeenten ‘Samen voor sociale stabiliteit’ de uitkomsten van het onderzoek gedeeld.

Eén centrale plek

Bouhalhoul: ‘Tijdens deze themadag zetten we bovendien gezamenlijk met gemeenten de volgende stappen naar een gemeentelijk curriculum dat invulling geeft aan de vragen en behoeften die er zijn. Als je een integraal aanbod wilt ontwikkelen, kun je dat immers het beste sámen tot stand brengen.’ Tijdens de bijeenkomst zijn minister Koolmees en minister Grapperhaus aanwezig om mee te denken en mee te praten.

Je kunt je niet meer aanmelden voor deze themadag.