Oumnia Works: moeders meer handvatten bij radicalisering

Het preventieprogramma Oumnia Works geeft moeders belangrijke handvatten bij het voorkomen van radicalisering. Dit is de conclusie van het landelijke evaluatieonderzoek naar het programma. De onderzoeksrapportage is op 6 september aangeboden aan de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) en de ESS (Expertise-unit Sociale Stabiliteit) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.   

Oumnia

Door moeders zelf ontwikkeld

Oumnia Works is een programma – ontwikkeld door en voor (moslim-)moeders – dat zich richt op het voorkomen van radicalisering. Tijdens de trainingen krijgen deelnemende moeders tips en handvatten mee om hun kind te helpen zich staande te houden in een maatschappij die hoge eisen aan hen stelt. Ook krijgen de moeders instrumenten om signalen van radicalisering te herkennen.

Sinds september 2016 is Oumnia Works landelijk beschikbaar voor de zogenaamde ‘prio-gemeenten’. De landelijke uitrol van het programma is mogelijk gemaakt door de NCTV en de ESS.

Evaluatieonderzoek overwegend positief

Op verzoek van de ESS deed het bureau Labyrinth een evaluatieonderzoek naar de trainingen van Oumnia Works. Op basis van gesprekken met deelnemers, trainsters en betrokken gemeenten concludeert Labyrinth dat deze bijdragen aan de doelen van het programma. De trainingen maken onderwerpen rondom radicalisering en opvoeding bespreekbaar onder deelnemende moeders. Ook dragen ze bij aan meer bewustwording van radicalisering.

Alle betrokkenen zijn zeer tevreden over het trainingsaanbod. Met name de brede invalshoek van het programma wordt gewaardeerd. Naast het onderwerp radicalisering is er aandacht voor opvoeding in het algemeen, contact met kinderen en (culturele) identiteit in de samenleving.

Het onderzoek naar Oumnia Works vond plaats in het eerste kwartaal van 2018. Inmiddels zijn er in 18 gemeenten trainingen gegeven aan ongeveer 1.100 vrouwen.