Expertise-unit Sociale Stabiliteit helpt gemeenten bij preventie van polarisatie en radicalisering

Polarisatie en radicalisering doen zich vaak lokaal voor en stellen gemeenten daarom voor flinke uitdagingen. De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) – onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - publiceert vandaag een handreiking die hen ondersteunt bij het tegengaan van polarisatie en radicalisering. De handreiking geeft gemeenten meer handvatten bij het opzetten en onderhouden van een lokaal netwerk van sleutelfiguren.

Een lokaal netwerk van sleutelfiguren blijkt, als onderdeel van gemeentelijk preventief beleid, een goede aanpak bij de bestrijding van polarisering en radicalisering. Verschillende gemeenten hebben de laatste jaren al een lokaal netwerk opgezet. In zo’n netwerk zijn sleutelfiguren met diverse achtergronden vertegenwoordigd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wijkagenten, jongerenwerkers, trainers van sportclubs, betrokken buurtbewoners en leden van religieuze organisaties. Samen zijn zij beter in staat polarisatie en radicalisering te signaleren, te voorkomen en te bestrijden, dan wanneer zij alleen opereren. Dit blijkt uit de ervaringen van verschillende gemeenten die de afgelopen jaren zo’n lokaal netwerk hebben opgericht.

Handreiking online

Uit onder meer de Quickscan Maatschappelijke Spanningen en Radicalisering uit 2015 bleek dat meer gemeenten de wens hebben om een lokaal netwerk op te richten, maar hiervoor de handvatten missen. De ESS maakte daarom de handreiking ‘Lokaal netwerk van sleutelfiguren’ waarin onder meer de ervaringen van zes gemeenten met het opzetten en onderhouden van een lokaal netwerk zijn gebundeld. 

Als u graag wilt dat de ESS met u meedenkt bij het gebruik van de handreiking, kunt u contact opnemen met de ESS door te mailen naar ESS@minszw.nl of tijdens kantoortijden te bellen naar (070) 333 4555. Wij horen ook graag via de mail als u de handreiking gaat gebruiken.