ESS-adviseur Yasmin Seddiki over pilot kennisnetwerken islamitische gemeenschappen: “Samen op zoek naar antwoorden op groeiende sociale spanningen”

De ESS heeft de afgelopen periode met succes twee regionale kennisnetwerken opgezet binnen islamitische gemeenschappen. Het doel? Actieve burgers met een moslimachtergrond ondersteunen in het omgaan met sociale spanningen. Zo kunnen zij meehelpen om deze te voorkomen. "Veerkracht organiseren", zo vat ESS-adviseur Yasmin Seddiki het graag samen.

Omstreden predikers, de invloed van buitenlandse geldschieters, radicalisering

Steeds vaker worden islamitische organisaties geassocieerd met activiteiten die de maatschappij ontwrichten. "Veel betrokkenen in de moslimgemeenschap maken zich zelf ook grote zorgen over deze ontwikkelingen en de negatieve beeldvorming. Zij willen sociale spanningen, radicalisering en polarisatie juist helpen voorkomen", zegt Seddiki. "ESS wil ze daarbij graag ondersteunen. Het opzetten en begeleiden van de kennisnetwerken is een van de manieren waarop we dat doen. Het is voor ons ook een kans om te achterhalen wat er leeft onder de gemeenschappen. Zo kunnen we ze vervolgens helpen en samenwerken aan duurzame oplossingen."

Olievlek

Twee groepen van elk ongeveer 25 deelnemers bracht Seddiki vanaf augustus 2017 tot nu toe vijf keer bijeen. Eén groep in Midden-Nederland en één in Limburg; twee zeer gemêleerde gezelschappen. In beide netwerken zijn vertegenwoordigers te vinden van Turkse, Marokkaanse, Somalische en Tunesische islamitische organisaties, imams, moskeebestuurders en bekeerlingen. Ook werden medewerkers van lokale overheden uitgenodigd om mee te praten. "De meeste deelnemers doen op persoonlijke titel mee", zegt de ESS-adviseur. "Mensen met grote betrokkenheid bij de moslimgemeenschap die veel invloed hebben op hun achterban en dus hun nieuwe ervaringen en kennis kunnen doorgeven. Zo werken de netwerken ook als een olievlek."

Verantwoordelijkheid nemen

In de maandelijkse bijeenkomsten van elk een halve dag hebben deelnemers gesproken over de toenemende Islamofobie, polarisatie en de verschillen in geloofspraktijk tussen moslims in het Westen en daarbuiten. "Onder leiding van een doortastende gespreksleider vertelden deelnemers elkaar hun ervaringen", vertelt Seddiki. "Naast die kennisuitwisseling, hebben we veel geoefend met praktijkvoorbeelden. Hoe reageer je bijvoorbeeld op incidenten, hoe treed je dan de media tegemoet, welke stappen onderneem je als een lid van je organisatie radicaliseert?

Er zijn pittige discussies gevoerd, maar altijd in goede harmonie. Wat het meeste opviel tijdens de bijeenkomsten was de wil bij de meeste deelnemers om verantwoordelijkheid te nemen. Wat kunnen wij zelf doen om maatschappelijke spanningen te voorkomen, welke stappen moeten we daarvoor zetten?"

"Werk aan de winkel"

Voor de beide kennisnetwerken islamitische gemeenschappen is er nog veel te doen, zo bleek tijdens de officiële slotbijeenkomst op 15 april op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daar ontmoetten de deelnemers van de beide kenniswerken elkaar voor het eerst. "Werk aan de winkel", concludeerden de deelnemers met elkaar en wel in de vorm van een drietrapsraket. Allereerst door elkaar bij te staan met advies, bijvoorbeeld bij spanningen in en buiten de gemeenschap. Vervolgens door personen in de gemeenschappen op te leiden in het herkennen van en reageren op radicalisering. En ten slotte door regelmatig actief de media op te zoeken en een goede relatie op te bouwen, zodat ze tegenover de negatieve beeldvorming ook positieve verhalen kunnen zetten."

Doorpakken

Seddiki: "Als ik zie wat we in een half jaar samen hebben bereikt ben ik echt trots op de goede contacten die deelnemers met elkaar en met ESS hebben opgebouwd. We weten elkaar te vinden. Deelnemers willen zelf ook niet meer loslaten. In het najaar starten we daarom met een vervolg van de bijeenkomsten. Ook bestaat de intentie om in een derde regio een kennisnetwerk op te zetten. We gaan nu doorpakken."