‘Samen naar een betere toekomst’: Netwerkbijeenkomst Eritrese gemeenschap

Op 14 december 2017 organiseerde de ESS een netwerkbijeenkomst voor vertegenwoordigers van en mensen uit de Eritrese gemeenschap in Nederland. Tijdens de bijeenkomst werd stil gestaan bij de historie van Eritreeërs in Nederland en de uitdagingen waar zij voor staan als ze eenmaal in Nederland wonen. Diverse gemeenten en andere organisaties waren ook bij de bijeenkomst.

Aanwezigen konden door plenaire lezingen en workshops van elkaar leren en zich meer inleven in elkaars situatie en specifieke behoeften. Het was een van de eerste keren dat zo’n bijeenkomst in Nederland werd georganiseerd. De deelnemers beoordeelden de bijeenkomst als “nuttig”.

In bijgaand verslag leest u welke sprekers er waren en de onderwerpen die aan bod kwamen.