Rapport Azough: ondersteuning voor professionals belangrijk bij polarisatie

Zorgen dat professionals er niet alleen voor staan en een intensievere samenwerking tussen jeugd- en jongerenwerkers, onderwijs en het veiligheidsdomein zijn twee belangrijke aspecten die bijdragen aan het voorkomen van sociale spanningen en de preventie van extremisme. Dit schrijft speciaal rapporteur Naima Azough in haar rapport Weerbare jongeren, weerbare professionals dat zij deze week heeft aangeboden. Het kabinet gaat professionals ondersteunen met kennis en deskundigheid om hen te helpen signalen beter te herkennen en slagvaardiger te kunnen handelen. Er komt een hulplijn waar jongerenwerkers en jeugdzorgprofessionals terecht kunnen als zij extra deskundigheid in willen schakelen.

Azough is in mei 2016 aangesteld als speciaal rapporteur. Haar onderzoek onder onderwijs- en jeugdprofessionals laat zien waar zij in hun praktijk mee te maken krijgen met betrekking tot sociale spanningen, toenemende polarisatie en de preventie van extremisme.

In het rapport formuleert Azough een aantal uitdagingen. Door die aan te pakken kan de ondersteuning van deze professionals verbeterd worden, zoals het voorkomen van professionele eenzaamheid, samen optrekken met andere partners en ouders en preventief aandacht besteden aan deze thema’s, ook als er geen incidenten zijn.

De opdracht van Azough maakte onderdeel uit van de kabinetsbrede aanpak radicalisering, waar een integrale benadering centraal staat. Ook op lokaal en individueel niveau ziet Azough dat de samenwerking tussen sectoren cruciaal is. Op plekken waar het goed gaat werken onderwijsinstellingen nauw samen met jeugd- en jongerenwerkers en ondersteunt het bestuur van instellingen gesprekken over moeilijke onderwerpen die kunnen leiden tot polarisatie.

Het kabinet is al gestart om de bevindingen van Azough onder de aandacht te brengen bij jongerenwerkers en professionals in het onderwijs. Een nieuw Kennisplatform en een hulplijn –die worden ondergebracht bij het ministerie van SZW- zal dit verder ondersteunen.

Bron: Rijksoverheid