Handreiking Veilige Moskee

Minister Blok van Veiligheid en Justitie (VenJ) en minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben op 3 februari 2017 een overleg gehad met vertegenwoordigers van vijf koepelorganisaties over de veiligheid van moskeeën. Tijdens het overleg werd de Handreiking Veilige Moskee vastgesteld.

Aanwezig bij het overleg waren vertegenwoordigers van het Contactorgaan Moslim en Overheid (CMO), de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN), de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR), het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) en de Turks-Islamitische Culturele Federatie (TICF).

De handreiking

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Expertise-unit Sociale Stabiliteit van het ministerie van SZW hebben de afgelopen maanden aan de handreiking gewerkt  in samenwerking met vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap, de politie, en een aantal gemeenten.

De handreiking bevat aanbevelingen voor moskeeën, gemeenten en politie over de omgang met concrete spanningen en incidenten gericht tegen moskeeën. De tips zijn opgedeeld in drie fasen: de fase vóór een mogelijk incident, de fase van een incident, en de nafase. Elke partij heeft een eigen rol, maar de handreiking benadrukt daarnaast de manieren waarop deze partijen kunnen samenwerken om met spanningen en (mogelijke) incidenten om te gaan. Deze publicatie moet dan ook worden gezien als een aanmoediging om samen te zorgen voor een veilige moskee.

Overleggen

De overleggen met moslimorganisaties vinden sinds het voorjaar van 2016 regelmatig plaats, onder andere met de NCTV en het ministerie van SZW. Aanleiding voor het overleg van 3 februari met de ministers was de aanslag op een moskee op 29 januari in Quebec, Canada, waarbij zes moskeegangers werden gedood.

Advies

Voor meer informatie en advies kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.