Spanningen in Nederland na de couppoging in Turkije: lokale gevolgen

Door de couppoging in Turkije zijn de spanningen tussen verschillende Turks-Nederlandse groepen in Nederland toegenomen. Wat betekent dat voor u als gemeente?

Uw rol als gemeente

Voorop staat de veiligheid van personen en groepen in uw gemeente. Vermijd inhoudelijke discussies over de couppoging en de schuldvraag.

Een paar algemene adviezen:

  • Doe een beroep op de georganiseerde Turks-Nederlandse gemeenschappen in uw gemeente. Haal signalen van mogelijke spanningen bij hen op, vraag wat u voor hen kunt betekenen, en verzoek hen om ook hun rol te pakken bij het bewaren van de rust in hun gemeente.
  • Zoek contact met sleutelfiguren van de diverse Turks-Nederlandse stromingen in uw gemeente. Vraag naar spanningen, mogelijke gevaren voor de persoonlijke veiligheid en coördineer indien nodig met de lokale politie.
  • Adviseer in het geval van vandalisme en/of bedreiging altijd om aangifte te doen bij de politie. U kunt één iemand aanwijzen bij de lokale politie die hiervoor het aanspreekpunt is, en diens telefoonnummer verspreiden bij organisaties, formele en informele sleutelfiguren. Dit kan de meldingsbereidheid vergroten.
  • Houd de vinger aan de pols bij uw wijkteams en jongerenwerkers om te begrijpen wat er broeit op straat.

Meer weten?

Om meer inzicht te krijgen in Turks-Nederlandse stromingen en groepen kunt u dit onderzoek lezen:

Voor verdiepende vragen en/of advies bij het voorkomen van lokale spanningen kunt u contact opnemen met de Expertise-unit Sociale Stabiliteit, via ESS@minszw.nl of 070 - 333 4555.