Rol gemeenten in integrale aanpak radicalisering

De VNG en het NGB brengen vandaag een beknopte factsheet uit over de rol van de gemeente in de aanpak van radicalisering. De factsheet geeft bestuurders handelingsperspectief aan de hand van drie fasen waarin de preventieve rol van gemeenten expliciet nodig is.

De factsheet is vandaag gepresenteerd tijdens het deelcongres Radicalisering, onderdeel van het VNG Jaarcongres 2015.

Drie fasen

Zoals gezegd, onderscheidt het factsheet drie fasen:

  1. Het voorkomen van sociale spanningen en radicalisering (inclusief vroegsignalering).
  2. Het signaleren van ‘geradicaliseerden’ en de persoonsgerichte aanpak.
  3. Re-integratie en nazorg voor terugkeerders via een maatwerkplan en een handelingsperspectief in geval van gesneuvelden.

Per fase wordt toegelicht welke activiteiten minimaal nodig zijn, en welke partners in de gemeente of regio hierbij betrokken zijn. Het factsheet bevat ook korte checklists die laten zien welke vragen beantwoord moeten worden.

Bron: VNG.nl

Radicalisering