Quickscan Radicalisering Nederlands Jeugdinstituut

Hoe gaan professionals en vrijwilligers in de lokale praktijk om met jongeren die (dreigen te) radicaliseren in de richting van jihadisme? Hoe signaleren ze dat? Wat doen ze om het te voorkomen? Hoe pakken ze radicalisering aan? En werken ze bij dat alles ook samen?

In opdracht van de ministeries van VWS en VenJ voerden het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie in de eerste drie maanden van 2016 een quickscan uit in elf gemeenten om in beeld te brengen hoe men in de praktijk te werk gaat. Belangrijkste doel van de quickscan was het in kaart brengen van ervaringen en behoeften van zowel beroepskrachten in zorg- en hulpverlening als van personen uit zelforganisaties en van sleutelfiguren uit het informele netwerk. Het rapport beschrijft de resultaten van deze quickscan.

Bekijk de Quickscan Radicalisering. Verkenning van de lokale praktijk op de website van het Nederlands Jeugdinstituut.