De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) biedt ook eerstelijns professionals praktijkkennis aan over maatschappelijke spanningen. De ESS adviseert hoe zij deze kennis kunnen inzetten, en met welke partijen zij hierin kunnen samenwerken.

Loopt u als jongerenwerker, politiemedewerker, maatschappelijk werker tegen bijvoorbeeld de volgende vragen aan?

 • Met wie kan ik samenwerken om maatschappelijke spanningen tegen te gaan?
 • Hoe kan ik als professional bijdragen aan het tegengaan en voorkomen van maatschappelijke spanningen, waaronder radicalisering?
 • Welke trainingen of methodieken zijn relevant op dit gebied?
 • Waar kan ik vraagstukken aan lokale collega’s voorleggen en best practices ophalen en delen?

In het algemeen adviseren wij om onderwerpen als maatschappelijke spanningen en radicalisering bespreekbaar te maken en te delen met uw collega's. Zorg dat u als professional open staat voor de signalen van de mensen om u heen, en dat u als professional niet schroomt om aan te kloppen bij uw leidinggevende.

Wat kunt u zelf doen?

 • U kunt zich aansluiten bij het Landelijk Platform Lokale Professionals (LPLP). Dit is een besloten expertgroep van eerstelijnsprofessionals welke getraind zijn op het gebied van polarisatie, radicalisering en/of potentieel gewelddadige eenlingen. Dit platform wordt aangeboden door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).
 • U kunt ervoor zorgen dat onderwerpen als radicalisering zowel binnen uw organisaties als die van uw cliënten bespreekbaar worden gemaakt en gehouden. Probeer bij te dragen aan een werkklimaat waarin zorgwekkende signalen gedeeld mogen worden binnen uw organisatie. Probeer uzelf en uw collega’s in te stellen op het versterken van praktijkkennis.
 • Via de website van Stichting School en Veiligheid kunt u de publicatie Idealen op Drift lezen. Er is o.a. een onderzoek naar radicalisering onder jongeren met sterke linkse rechtse of islamitische idealen beschikbaar. Op basis van vijf casussen wordt een pedagogisch perspectief geschetst over hoe om te gaan met deze jongeren.
 • De Wegwijzer Jeugd en Veiligheid geeft achtergrondinformatie over jeugdcriminaliteit en biedt op hun website een gratis e-book aan over de aanpak van jeugdgroepen.
 • Onlangs zijn de steunpunten Exits en Familiesteunpunt Radicalisering opgericht. Personen die uit het jihadisme willen stappen worden onder strenge voorwaarden begeleid door deze exit-faciliteit. Ondersteuning door middel van psychologische hulpverlenging kan hier onderdeel van zijn. Deze organisaties begeleiden geradicaliseerde individuen of uitreizigers en kunnen ze desgewenst in contact brengen met mensen die in dezelfde situatie zitten.

Wat kan de Expertise-unit Sociale Stabiliteit voor u betekenen?

De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) kan met u meedenken over hoe u met uw organisatie uw kennis kan vergroten op het gebied van maatschappelijke spanningen, waaronder radicalisering. Daarnaast kunnen wij u helpen met het versterken en uitbreiden van uw netwerk onder professionals en vrijwilligers.

Wij bieden professionals onder andere de infographic Triggerfactoren en de training Omgaan met extreme idealen aan.

Waar kunt u nog meer terecht?

 • Kennisnet Jeugd
  Kennisnet Jeugd wil ervoor zorgen dat jij als beleidsmaker of jeugdprofessional je werk nóg beter kunt doen: kinderen beter, sneller en effectiever helpen. Dat is het doel. Deel op hun platform jouw inspirerende ervaringen, succesverhalen en praktische tips met collega’s door het hele land.