Over de ESS

De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) biedt gemeenten, professionals en gemeenschappen praktijkkennis aan over maatschappelijke spanningen en polarisatie en over radicalisering. De ESS adviseert u hoe u deze kennis kunt inzetten, en met welke partijen u hierin kunt samenwerken. De ESS maakt deel uit van de directie Samenleving en Integratie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). 

De opdracht van de ESS

De ESS is opgericht vanuit twee kernopdrachten:

Onze visie op sociale stabiliteit

Sociale stabiliteit houdt in dat onze samenleving bestand is tegen conflicten van binnenuit en van buitenaf. De ESS ziet sociale stabiliteit als een dynamisch fenomeen: het gaat om het organiseren van duurzame veerkracht in de samenleving zodat deze tegen ‘een stootje kan’. Dit maatschappelijk evenwicht vraagt om voortdurend onderhoud van netwerken waarbij iedereen in de samenleving aan zet is: burgers, gemeenschappen, organisaties, overheid en de samenleving als geheel.

Contact

Voor contact met de ESS kunt u mailen naar ESS@minszw.nl. Wij zijn tijdens kantoortijden ook bereikbaar via (070) 333 4555.

Pers & media

Voor persvragen kunt u bellen met het secretariaat van de afdeling Woordvoering van het ministerie SZW op telefoonnummer (070) 333 4443.