De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) biedt gemeenten, eerstelijns professionals en diverse groepen in de samenleving praktijkkennis aan over maatschappelijke spanningen. De ESS adviseert u hoe u deze kennis kunt inzetten, en met welke partijen u hierin kunt samenwerken. De Expertise-unit biedt deze kennis zowel op het brede terrein van maatschappelijke spanningen, als ook meer op het specifieke terrein van radicalisering.

De oorsprong van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit

De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) van het ministerie van SZW is opgericht vanuit twee kernopdrachten:

Onze visie op sociale stabiliteit

Sociale stabiliteit houdt in dat onze samenleving bestand is tegen conflicten van binnenuit en van buitenaf.

De Expertise-unit ziet sociale stabiliteit als een dynamisch fenomeen: het gaat om het organiseren van duurzame veerkracht in de samenleving zodat deze tegen ‘een stootje kan’. Dit maatschappelijk evenwicht vraagt om voortdurend onderhoud van netwerken waarbij iedereen in de samenleving aan zet is: burgers, gemeenschappen, organisaties, overheid en de samenleving als geheel.

Contact

Voor contact met de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) kunt u mailen naar ESS@minszw.nl. Uw mail wordt zo snel mogelijk beantwoord. De ESS is tijdens kantoortijden ook bereikbaar via (070) 333 4555.

Pers & media

Voor persvragen kunt u bellen met het secretariaat van de afdeling Woordvoering van het ministerie SZW op telefoonnummer (070) 333 4443.