Verwey-Jonker Instituut

Het Verwey-Jonker Instituut doet onafhankelijk onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken. Het werkt in drie onderzoeksgroepen: Jeugd, opvoeding en onderwijs; Sociale vitaliteit en veiligheid; en Maatschappelijke participatie.

Website
www.verwey-jonker.nl

Doelgroep
Professionals en organisaties in het publieke en maatschappelijke domein.

Doelstelling
Het Verwey-Jonker Instituut geeft via onderzoek en expertise richting aan de oplossing van actuele maatschappelijke vraagstukken met het oog op een betere, vitale en stabiele samenleving.

Aanbod

Onderzoek

Publicaties
Op de website vind je verschillende relevante publicaties, zoals: